10.10.2012. – 1. sastanak Upravnog i Nadzornog odbora Zaklade Ljubo Stipišić Delmata - GRADSKA KNJIŽNICA ZADAR