24.05.2013.- 4. sastanak Upravnog i Nadzornog odbora Zaklade Ljubo Stipišić Delmata - GRADSKA KNJIŽNICA ZADAR