04.09.2013. - 5. sastanak Upravnog i Nadzornog odbora Zaklade Ljubo Stipišić Delmata - ŠIBENIK