22.01.2014. - 6. sastanak Upravnog i Nadzornog odbora Zaklade Ljubo Stipišić Delmata - DUGOPOLJE