29.07.2014. - 7. sastanak Upravnog i Nadzornog odbora Zaklade Ljubo Stipišić Delmata - ZADAR