“Projekt DELMATA - digitalizirani opus Ljube Stipišića Delmate” (Milko Belevski, izlaganje) predstavljen je na 2. festivalu digitalizacijskih projekata u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Festival hrvatskih digitalizacijskih projekata okuplja predstavnike arhivske, knjižnične i muzejske zajednice te sve zainteresirane za digitalizaciju kulturne i znanstvene baštine. Svrha je predstaviti projekte digitalizacije kulturne i znanstvene baštine u hrvatskim baštinskim ustanovama te razmijeniti iskustva i znanja iz područja digitalizacije, primjene normi, korištenja informacijskih tehnologija, provođenja nacionalnog programa digitalizacije te osiguranja bolje dostupnosti podataka o digitaliziranoj građi. Na Festivalu su predstavljeni projekti digitalizacije knjižne građe, zvuka i vizualne građe, a posebno su okupljeni i predstavljeni projekti digitalizacije zavičajne građe te projekti povezani s primjenom novih medija.
Projekt Delmata: www.delmata.org