Pozivamo Vas na predstavljanje zbornika "Obrisi stvaralaštva i identiteta: Ljubo Stipišić Delmata" koje će se održati u Zadru 28. rujna 2016. u Kazalištu lutaka Zadar s početkom u 19:30 h.