16. redovna sjednica Upravnog odbora Zaklade Delmata održana je u Zadru.
Teme sastanka: usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Upravnog odbora Zaklade održane 24. ožujka 2017. u dvorani Gradske knjižnice Zadar, razrješenje dosadašnje tajnice Zaklade Karmele Jelčić i donošenje odluke o izboru nove tajnice, uvid u zadnje dopise s Umjetničkom akademijom Split vezano uz uvođenje studija klapskoga pjevanja na Umjetničkoj akademiji Split i donošenje odluke na molbu voditeljice Studija o eventualnom sufinanciranju studija od strane Zaklade Delmata, prijedlozi o modelu i načinu funkcioniranja Festivala Dječjeg klapskoga pjevanja pri Omiškom festivalu, te rezimiranje i poticanje planiranih aktivnosti Zaklade.