19 vokalnih kompozicija na čakavsku poeziju Ljube Stipišića Delmate

Stipišić kopa po iskonima. Traži ih; oni ga draže i uzbuđuju. Nalazi u njima, ako ih nađe - a nalazi ih, odsjev trascedentnoga, vječnoga, pa postupa s njima, s tim našim iskonima, kao s ikonama, pun poštovanja da te dragocjene posude pune bisera, iskopane iz naslaga povijesti, pred naletom modernog barbarstva ne budu uništene. Obdaren tolikim darovima u ovoj nas zbirci dariva plodovima svoga uma i srca. Ove su skladbe, stihovi i crteži odškrinuta vrata njegove ličnosti; otkrivajući nam sebe otkriva nam i nas same nama samima.

Dr Petar Zdravko Blajić

Datoteka: